Centos LVM yapısı üzerinde Ek disk boyutunu Büyültmek

Merhabalar;

Bir örnekleme ile gidersek daha akılca kalacağı düşüncesindeyim , sunucumuz hyper-v üzerinde çalışan bir sunucu , üzerinde 2 adet scsi, bir adet ide diskimiz var ve bunlar lvm yapısındalar , amacımız üzerlerine 1 adet daha scsi eklemek ve lvm yapısına dahil etmek.
Scsi diskler sba,sdb,sdc gibi sıra ile isimlendirilir , 3.scsi diski takmadan önce aşağıdaki durumu inceleyelim.
root@linux-25.webhostingsitesi.com [~]# ls -l /dev/sd*
brw-r—– 1 root disk 8, 0 Apr 1 14:36 /dev/sda
brw-r—– 1 root disk 8, 1 Apr 1 14:36 /dev/sda1
brw-r—– 1 root disk 8, 16 Apr 1 14:36 /dev/sdb
brw-r—– 1 root disk 8, 17 Apr 1 14:36 /dev/sdb1
Şimdi üst bölümü yorumlamak gerekirse sda ve sdb disklerini görmekteyiz , muhtemelen yeni bir disk takınca ismi sdc olarak adlandırılacak.
Şimdi disk eklemeden önceki disk boyutumuza bakalım. Gördüğümüz üzere 3.3 gb boş alanımız kalmış , diskin %97 sini kullanmaktayız.
root@linux-25.webhostingsitesi.com [~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
96G 88G 3.3G 97% /
/dev/hda1 99M 40M 55M 43% /boot
tmpfs 2.5G 0 2.5G 0% /dev/shm
/usr/tmpDSK 985M 32M 904M 4% /tmp
Şimdi makinamızı kapatıp hyper-v üzerinden scsi disk imizi boyutunu belirleyerek ekliyoruz , ben şimdi 40 lık bir scsi ekledim ve serverı yeniden başlatıyorum , şimdi sistemin bu diski görüp görmediğini merak ediyorum , bunu da ilk yazdığımız komutu tekrarlayarak göreceğiz .
root@linux-25.webhostingsitesi.com [~]# ls -l /dev/sd*
brw-r—– 1 root disk 8, 0 Apr 1 14:36 /dev/sda
brw-r—– 1 root disk 8, 1 Apr 1 14:36 /dev/sda1
brw-r—– 1 root disk 8, 16 Apr 1 14:36 /dev/sdb
brw-r—– 1 root disk 8, 17 Apr 1 14:36 /dev/sdb1
brw-r—– 1 root disk 8, 32 Apr 1 14:36 /dev/sdc
Bakın üstte koyu yazılan kısım bizim yeni diskimiz , sdc olarak adlandırılmış durumda , şimdi bu diski kullanıma hazır hale getireceğiz.
Şimdi Fdisk ile yeni bir partition yaratacağız.Bunun için aşağıdaki şekilde devam edelim.
root@linux-25.webhostingsitesi.com [~]# fdisk /dev/sdc
Bu kısımda bazı bilgiler yer alacak ve 1 ya da 2 nolu seçenekleri seçmenizi isteyecek , Biz burada 2 nolu seçeneği seçiyoruz.
2 nolu bölümü seçtikten sonra (booting and partitioning software from other OSs) aşağıda bir çok seçenek yer alan bir bölüm karşınıza çıkacak ve bu partition u ne yapmak istediğinize dair sorular sorulacak , biz yeni bir partition istediğimiz çin n harfine basıyoruz.
Sonra karşımıza bu diskin extended mi primary partition mu olacağı soruluyor , biz burda p tuluna basarak primary partition seçiyoruz. Sonra partition number için 1 ile 4 arasında bir değer seçmemizi istiyor , biz burada 1 olarak geçiyoruz , akabinde diğer sorulan değerleri default olarak bırakmak için direkt olarak enter tuşuna basıyoruz. Çıktı aşağıdaki gibidir.
root@linux-25.webhostingsitesi.com [~]# fdisk /dev/sdc
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only,
until you decide to write them. After that, of course, the previous
content won’t be recoverable.
The number of cylinders for this disk is set to 20560.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Warning: invalid flag 0×0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)
Command (m for help): 2
2: unknown command
Command action
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition’s system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality (experts only)
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-20560, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-20560, default 20560):
Using default value 20560
Bu işlemlerden sonra t tuşuna basıp ilgili disk bölümünün tipini LVM olarak ayarlamak için 8e kodunu girip enter’a basıyoruz.
Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): 8e
Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)
Bu işlemden sonra w tuşuna basarak disk üzerinde yapılan değişikliği kaydetmeyi unutmuyoruz.
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Şimdi tekrar ls -l /dev/sdc* ile sdc1 in oluşup oluşmadığını kontrol edebiliriz. muhtemelen çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.
root@linux-25.webhostingsitesi.com [~]# ls -l /dev/sdc*
brw-r—– 1 root disk 8, 32 Apr 1 15:11 /dev/sdc
brw-r—– 1 root disk 8, 33 Apr 1 15:11 /dev/sdc1
Şimdi işlemin yarısını tamamladık , biraz rahatlayabiliriz.Artık sdc1 i fiziksel hacim olarak oluşturabiliriz.
root@linux-25.webhostingsitesi.com [~]# pvcreate /dev/sdc1
Writing physical volume data to disk “/dev/sdc1″
Physical volume “/dev/sdc1″ successfully created
Şimdi bu yeni oluşturduğumuz fiziksel bölümü Volume Grub a dahil edeceğiz. Önce gnel olarak Volume Group umuza bir göz gezdirelim.
root@linux-25.webhostingsitesi.com[~]# vgdisplay
Şimdi /dev/sdc1 i mizi buna dahil edeceğiz.
root@linux-25.webhostingsitesi.com [~]# vgextend VolGroup00 /dev/sdc1
Volume group “VolGroup00″ successfully extended
İşlem başarı ile tamamlandı , şimdi pvscan komutunu kullanırsak sdc1 in eklendiğini görebiliriz.
root@linux-25.webhostingsitesi.com [~]# pvscan
PV /dev/hda2 VG VolGroup00 lvm2 [39.88 GB / 0 free]
PV /dev/sda1 VG VolGroup00 lvm2 [39.97 GB / 0 free]
PV /dev/sdb1 VG VolGroup00 lvm2 [19.97 GB / 0 free]
PV /dev/sdc1 VG VolGroup00 lvm2 [39.97 GB / 39.97 GB free]
Total: 4 [139.78 GB] / in use: 4 [139.78 GB] / in no VG: 0 [0 ]
Şimdi bu gördüğümüz 39.97 lik alanı Logical Volume dahil edeceğiz.Bunun için aşağıdaki komutu uyguluyoruz ,
root@linux-25.webhostingsitesi.com[~]# lvextend -L+39.97G /dev/VolGroup00/LogVol00
Rounding up size to full physical extent 40.00 GB
Extending logical volume LogVol00 to 138.34 GB
Insufficient free space: 1280 extents needed, but only 1279 available
Fakat üst kısımda 39.97 ile ilgili bir sorun çıkmakta , bu nedenle 0.01 oranında azaltarak değeri tekrar girebilirsiniz. (39.96)
root@linux-25.webhostingsitesi.com [~]# lvextend -L+39.96G /dev/VolGroup00/LogVol00
Rounding up size to full physical extent 39.97 GB
Extending logical volume LogVol00 to 138.31 GB
Logical volume LogVol00 successfully resized
İşlem başarı ile tamamlandı , son bir adım olarak dosya sisteminin yeniden boyutlandırılması kaldı.
root@linux-25.webhostingsitesi.com [~]# resize2fs /dev/VolGroup00/LogVol00
resize2fs 1.39 (29-May-2006)
Filesystem at /dev/VolGroup00/LogVol00 is mounted on /; on-line resizing required
Performing an on-line resize of /dev/VolGroup00/LogVol00 to 36257792 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/VolGroup00/LogVol00 is now 36257792 blocks long.
Hepsi bu kadar,şimdi df -h ile tekrar disk durumunu kontrol edebiliriz. Aşağıda göreceğiniz üzere boş disk alanı arttı , disk kullanım yüzdesi azaldı.
root@linux-25.webhostingsitesi.com [~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
134G 88G 41G 69% /
/dev/hda1 99M 40M 55M 43% /boot
tmpfs 2.5G 0 2.5G 0% /dev/shm
/usr/tmpDSK 985M 32M 903M 4% /tmp

Kaynak : http://www.ayhanarda.com/blog/2012/04/centos-lvm-yapisinda-ek-disk-ile-disk-boyutunu-buyultmek/#more-401

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir