Query MSSQL database oluşturma

Aşağıdaki database ve kullanıcı isimlerini değiştirip , MSSQL veritabanımızı oluşturabiliriz.

use master

go

create database databaseadi

go

use databaseadi

go

create login databasekullanici with password = ‘databasesifre’, check_policy = off

go

use databaseadi

go

sp_changedbowner ‘databasekullanici’

go

use master

go

deny VIEW any DATABASE to databasekullanici

go

Kodları Query’ye girdikten ve database , kullanıcı adı , şifre işlemlerinizi düzenledikten sonra F5’e basmanız yeterli olacaktır. MSSQL veritabanı ve kullanıcınız oluşmuş olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir